Bericht uit het Gewisse - BuG nr. 04 - 04/12/2005

 Rzoezie - Waar en door wie is het contract verbroken of de eer geschonden?
Interview P-Magazine

Geachte,

Omdat elk verband tussen het door Somers (en Temsamani) gestelde en het gebeurde ontbreekt, gelieve hieronder ALLE uittreksels te vinden uit het interview van Rzoezie in P-magazine van 22 december 2005 waarin politie of ordehandhavers vernoemd wordt (in vet aangeduid in de tekst). Het volledige interview is na te slaan op http://www.indymedia.be/nl/node/578.

We raden integrale lezing aan om voeling te krijgen met een eerlijk en open, scherp en terzake aangebrachte mening van enkele vertegenwoordigers van Rzoezie dat 30 jaar geleden door Jezuïeten van Mechelen werd opgericht.

Het leek ons nuttig om, als socioloog, hierover het basismateriaal ter beschikking te stellen. Het betreft de socio-culturele sector die, zeker wat allochtonen betreft, met beperkte middelen voor moeilijke en belangrijke opdrachten staan. Ook de syndicale beweging en de gehele Non-Profitsector heeft hier haar verantwoordelijkheden. Als wetenschapper dient men noodwendig voor enige ter zake zijnde en relevante info te zorgen.

Jan Hertogen, Socioloog,

Uittreksels interview P-Magazine:

POSSEMIERS "De gebeurtenissen in Frankrijk krijgen veel aandacht van onze politici. Jammer genoeg wordt er alleen gekeken naar beveiligingsmaatregelen en de ordediensten die in hoogste staat van paraatheid worden gebracht. Niet naar wat er al jaren scheefloopt inzake onderwijs, tewerkstelling, politie en samenleving. Blijkbaar hebben we zeer veel problemen om het racisme in onze maatschappij toe te geven." is gevaarlijk. Bovendien dreigen dergelijke beloftes vergeten te worden als de vrede terugkeert

POSSEMIERS: "Dat is toch een heel domme uitspraak? Ga hier in Mechelen gewoon eens op café met een paar allochtonen. De kans bestaat dat je onmiddellijk moet vertrekken omdat ze geen Marokkanen bedienen. Als je de politie erbij haalt omdat je rechten geschonden worden, sturen die de jongeren naar huis. En dat gaat alleen nog maar over een tas koffie. Niet over discriminatie in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, bij de politie... Wie heeft het dan over gelijke kansen en liefde die van twee kanten moet komen? Onzin”

MEGNOUZI: "Het is heel raar om al op je 12de te weten dat je niets gaat worden. Autochtone kinderen willen brandweerman of politieagent worden. Veel Marokkaanse kinderen zullen zeggen dat ze niks willen worden. Ze weten dat ze werkloos zullen zijn. Net als hun vader en oom”

POSSEMIERS: …Je moet mensen leren omgaan met hun vooroordelen. En desnoods moet je leerkrachten weigeren als ze blijk geven van dat niet aan te kunnen. Net zoals je politieagenten met racistische neigingen zou moeten weigeren”

EL OUALI: "Het aantal politieagenten in Mechelen dat een uitgesproken voorkeur heeft voor het Vlaams Belang, is niet te tellen."

Opnieuw de vraag van de kip of het ei: waren die agenten racistisch op hun eerste werkdag? Of zijn die agenten racistisch geworden door hun contact met allochtonen?
MEGNOUZI: "Van een agent mag je minstens kunnen verwachten dat hij zich professioneel gedraagt. Ongeacht of hij problemen heeft met een bepaalde bevolkingsgroep."
POSSEMIERS: "Waar hij die gevoelens vandaan haalt, is van geen belang. Hij mag ze niet in de praktijk brengen. Dat is de wet. En die wordt systematisch overtreden."

Campagnes om allochtonen te rekruteren voor de politie zijn zelden succesvol.
EL OUALI: "Het zou helpen als de politie naast de campagnes ook een positief signaal zou geven. Door bijvoorbeeld intern hard op te treden tegen racisten. Ik heb nog nooit gehoord van één veroordeling of schorsing in het korps. Ik ken wel tientallen gevallen van racisme:'

POSSEMIERS: "En als wij die aanklagen vanuit Rzoezie, wordt op de gemeenteraad gediscussieerd over de vraag: Moeten wij wel een instelling subsidiëren die onze politie aanvalt?"

De weinige allochtonen die er wel op ingaan, worden door jongeren beschouwd als verraders en hielenlikkers.
EL OUALI: "Jongeren die dat zeggen zijn puberale heethoofden. Die draaien wel bij als ze wat ouder zijn. Anderzijds is het niet onbegrijpelijk dat jongeren een afkeer hebben van de politie, waar ze meestal alleen maar negatieve ervaringen mee hebben, Zelfs met allochtone agenten, die net veel strenger zijn om hun collega’s te bewijzen dat ze de Marokkanen niet voortrekken. Daar hebben we niks aan. Maar eigenlijk hebben we als gemeenschap inderdaad nood aan goede, allochtone politie. Dat geef ik grif toe"

POSSEMIERS: "Veel allochtone politieagenten haken ook af omdat ze niet kunnen leven met het racisme binnen het korps. Het zou kunnen werken als je ineens twintig allochtone agenten binnenhaalt. Wij hebben met Rzoezie toen actief meegezocht om dat te bereiken, maar dat is mislukt. Je moet ook geschikt zijn voor de job. Slechts 20 procent van de jongeren hier haalt een middelbaar diploma. Een basisvereiste voor de job”