Cumulatie aantallen Nationaliteitsverandering 
per gewest 1988-2004