Dendermonde                                      Dendermonde                                    Dendermonde                               
 
                                           
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
  De leeftijdsverdeling in de locatie van 0 tot 100+ met de dip van WO2 en de er op De huidige 0-24 jarigen worden onder de huidige 40-64 jarigen geplaatst zodat Als de huidige 55 jarigen 65 jaar zullen zijn geeft het % het verschil aan tussen
  volgende babyboom die tot de huidige 50 jarigen doorloopt (geboorten 68) hetgeen duidelijk wordt wat het verschil is in uitstroom van elk leeftijdsjaar uit de arbeids- uitstroom van 55 jarigen uit de arbeidsmarkt en de instroom van 24 jarigen
  mede de verklaring is van het demografisch 1968 en de start van de ontvolking van markt en de instroom van het overeenstemmende leeftijdsjaar de komende 25 jr. die nu nog maar 14 jaar zijn. Het is een toekomstbeeld dat enkel door
  de (grotere) steden die zou duren tot 2000.       Het verschil tussen beide wordt per leeftijdsjaar weergegeven. Hieronder totalen: bijkomende migratie  of verhuis naar de locatie kan gecorrigeerd worden.
  Totale bevolking 01/01/2018: 45.673           10-24jr: 12.050    50-64jr: 15.921    Verschil: -3.871 -24,3%   Vanaf 2018 staan heel wat gemeenten voor een alsmaar stijgend deficit.