Verpleegkunde A1 en A2 1980-2004
per gemeenschap in % tav 18-21 jarigen

Maar hoe zit het nu met de 'aantrekkelijkheid' van het verpleegkundig beroep. Het aantal studenten moet nu berekend worden als een % op de overeenstemde groep in de bevolking. Hieruit blijkt een heel ander beeld. In de Franstalige gemeenschap is na 1993 een ware boom gekomen (na afschaffing ondermeer van de A2 in Frankrijk). Momenteel zijn 35% van de studenten in de Franse gemeenschap 'Fransen'. Maar ook in Vlaanderen is er vanaf 1993 verhoogde instroom geweest met een terugval in 2001. De 'aantrekkelijkheid' is evenwel nooit tot een 'kritisch punt' gezakt en bevindt zich nu niet ver van het historische hoogtepunt van 1997, dat, mede tot stand kwam door het Project verpleegkunde van de Sociaal Fonds van de Privé-Ziekenhuizen die op 6 jaar tijd 3.000, vooral werkzoekenden op het verpleegkundig beroep georienteerd en ondersteund hebben.

Inhoud