Totaal aantal verpleegkunde %A2 1980-2004 
per gemeenschap

Het aandeel A2 verpleegkundigen is in de tachtiger jaren traditioneel lager in de Franse gemeenschap. Vanaf 1991 is dit in Vlaanderen en de Franse gemeenschap naar elkaar gekomen op 40%. Vanaf 2001 heeft de A2-verpleegkunde haar 'markt'aandeel verhoogd mede door de opleidingsprojecten die ontwikkeld zijn.

Inhoud