Gezondheidssector: UVW, andere, deeltijds 2001-2004
per leeftijdsjaar  - Mannen en vrouwen - BelgiŽ

De tewerkstellingsexpantie in de Non-Profitsector heeft haar weerslag in een relatief beperkte werkloosheid. Er zijn 18.000 werklozen in Non-Profitberoepen, alle actieve statuten, = 4,1% op de Non-Profittewerkstelling publieke Non-Profit inbegrepen - dus een relatief lage 'frictie'werkloosheid. Dat expantie mogelijk was en de uitbreiding in de laatste akkoorden en de sociale maribel volledig is ingevuld bewijst de structurele aantrekkelijkheid van het beroep en vooral de integratie van nieuwe werknemers uit de leeftijdsgroep 30-50 jaar. Dat de arbeidsreserve de laatste vier jaar is toegenomen is ondermeer het gevolg van het terugbrengen van de sociale maribelgroei tot 1/4 van de jaren voordien. Het recente akkoord zal opnieuw een stimulans voor de tewerkstelling betekenen.

 Inhoud