Werkloosheidsband per leeftijdsjaar in BelgiŽ - 2003

Detail van de drie uitkeringssystemen: Werkloosheid,  Invaliditeit ( vervroegd ambtenarenpensioen om medische reden inbegrepen) en regulier pensioen waarin de vrouwen van +62 jaar een belangrijke plaats innemen. Ook hier is al duidelijk dat de werkzaamheidsgraad +60 vooral door deze laatste 2 systemen Invaliditeit en regulier pensioen) afgekalfd wordt

Inhoud