Aantal werknemers in de sectoren en werknemers met BEV per sector 1996, 2003, 2004 (Bron RSZ, Meta)
      Werknemers in sectoren Werknemers met BEV
      1996 2003 2004 BEV BEV BEV
1. Profit            
  1. Secundair            
    Metaal (111) 101.900 95.417 92.381 10.232 18.798 20.659
    Andere metaal (104,105, 149, 209, 210, 224) 41.900 41.712 41.369 2.524 4.017 4.583
       Subtotaal Metaal en aanverwanten 143.800 137.129 133.750 12.756 22.815 25.242
    Scheikunde, Petroleum (116,117) 93.044 98.848 95.217 1.996 3.353 3.824
    Voeding (118, 119) 88.392 93.270 94.267 2.223 3.774 4.748
    Bouw (124) 179.500 189.233 190.591 2.517 4.368 4.453
    Andere secundair  198.064 290.510 286.752 3.772 6.416 6.654
    Totaal secundair 846.600 808.989 800.576 24.771 44.577 49.218
  2. Tertiair            
    Bewakingsdiensten (317) 9.304 11.966 11.373 1.089 3.364 3.391
    Vervoer (139, 140, 315, 328) 247.500 261.954 265.905 1.028 1.109 1.186
    Verzekeringen, banken (306-310) 125.500 131.700 130.107 809 1.473 1.376
    Handel, distributie (201,202,211, 311,312) 402.415 456.181 465.004 457 1.079 1.117
    Andere tertiair 799.496 524.666 532.055 1.254 2.259 2.065
    Totaal tertiair 1.181.800 1.386.467 1.404.445 4.637 9.284 9.135
  Totaal profit 2.028.400 2.195.456 2.205.021 29.408 53.861 58.353
2. Non-Profit            
  Gezondheidsdiensten (305) 165.279 234.113 248.621 4.878 6.325 6.763
  Opvoeding + huisvesting Vl. gem (319.01) 20.405 36.418 39.674 653 977 994
  Opvoeding + huisvesting Fr. gem (319.02) 12.923 20.810 23.804 293 493 488
  Gezins- en bejaardenhulp (318) 20.405 30.116 34.384 529 838 971
  Socio-cultureel (329) 50.000 59.829 66.123 146 307 404
  Totaal Non-Profit 269.011 381.285 412.605 6.499 8.940 9.620
3. Beschutte werkplaats (327) 27.913 23.411 26.449 732 992 1.365
Algemeen totaal 2.325.325 2.600.152 2.644.075 36.639 63.793 69.338