% werknemers werkend in de sector, % werknemers met BEV in de sector en verhoudingsfactor - 1996, 2003, 2004 (Bron Meta, RSZ)
1. Profit % werkend in de sector % BEV op werkenden sector Verhoudingsfactor
  1. Secundair 1996 2003 2004 1996 2003 2004 1996 2003 2004
    Metaal (111) 4,4% 3,7% 3,5% 35,6% 29,5% 29,8% 8,1 8,0 8,5
    Andere metaal (104,105, 149, 209, 210, 224) 1,8% 1,6% 1,6% 9,6% 6,3% 6,6% 5,3 3,9 4,2
    Subtotaal Metaal en aanverwanten 6,2% 5,3% 5,1% 45,2% 35,8% 36,4% 7,3 6,8 7,2
    Scheikunde, Petroleum (116,117) 4,0% 3,8% 3,6% 6,5% 5,3% 5,5% 1,6 1,4 1,5
    Voeding (118, 119) 3,8% 3,6% 3,6% 6,0% 5,9% 6,8% 1,6 1,6 1,9
    Bouw (124) 7,7% 7,3% 7,2% 3,9% 6,8% 6,4% 0,5 0,9 0,9
    Aanvullend (100, 151, 200) (1) .. 5,4% 6,0% 6,2%    
    Andere secundair 8,5% 11,2% 10,8% 10,4% 10,1% 9,6% 1,2 0,9 0,9
    Totaal secundair 36,4% 31,1% 30,3% 77,3% 69,9% 71,0% 2,1 2,2 2,3
  2. Tertiair                  
    Bewakingsdiensten (317) 0,4% 0,5% 0,4% 0,6% 5,3% 4,9% 1,5 11,5 11,4
    Vervoer (139, 140, 315, 328) 10,6% 10,1% 10,1% 5,2% 1,7% 1,7% 0,5 0,2 0,2
    Verzekeringen, banken (306-310) 5,4% 5,1% 4,9% 2,6% 2,3% 2,0% 0,5 0,5 0,4
    Handel, distributie (201,202,211, 311,312) 17,3% 17,5% 17,6% 1,3% 1,7% 1,6% 0,1 0,1 0,1
    Andere tertiair 34,4% 20,2% 20,1% 2,2% 3,5% 3,0% 0,1 0,2 0,1
    Totaal tertiair 50,8% 53,3% 53,1% 11,9% 14,6% 13,2% 0,2 0,3 0,2
  Totaal profit 87,2% 84,4% 83,4% 89,2% 84,4% 84,2% 1,0 1,0 1,0
2. Non-Profit                  
  Gezondheidsdiensten (305) 7,1% 9,0% 9,4% 6,2% 9,9% 9,8% 0,9 1,1 1,0
  Opvoeding + huisvesting Vl. gem (319.01) 0,9% 1,4% 1,5% 1,8% 1,5% 1,4% 2,0 1,1 1,0
  Opvoeding + huisvesting Vl. gem (319.01) 0,6% 0,8% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 1,7 1,0 0,8
  Gezins- en bejaardenhulp (318) 0,9% 1,2% 1,3% 0,9% 1,3% 1,4% 1,0 1,1 1,1
  Socio-cultureel (329) 2,1% 2,3% 2,5% 0,2% 0,5% 0,6% 0,1 0,2 0,2
  Totaal Non-Profit 11,6% 14,7% 15,6% 10,0% 14,0% 13,9% 0,9 1,0 0,9
3. Beschutte werkplaats (327) 1,2% 0,9% 1,0% 0,8% 1,6% 2,0% 0,7 1,7 2,0
Algemeen totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 1,0 1,0 1,0