% werknemers met BEV op het totaal werknemers in de sector 1996, 2003, 2004, en factor  (Bron: Meta)
      % werknemers met BEV Factor tav gemiddelde
      1996 2003 2004 1996 2003 2004
1. Profit           2004
  1. Secundair            
    Metaal (111) 10,0% 19,7% 22,4% 6,4 8,0 8,5
    Andere metaal (104,105, 149, 209, 210, 224) 6,0% 9,6% 11,1% 3,8 3,9 4,2
       Subtotaal Metaal en aanverwanten 8,9% 16,6% 18,9% 5,6 6,8 7,2
    Scheikunde, Petroleum (116,117) 2,1% 3,4% 4,0% 1,4 1,4 1,5
    Voeding (118, 119) 2,5% 4,0% 5,0% 1,6 1,6 1,9
    Bouw (124) 1,4% 2,3% 2,3% 0,9 0,9 0,9
    Aanvullend (100, 151, 200) (1)            
    Andere secundair 1,9% 2,2% 2,3% 1,2 0,9 0,9
    Totaal secundair 2,9% 5,5% 6,1% 1,9 2,2 2,3
  2. Tertiair            
    Bewakingsdiensten (317) 11,7% 28,1% 29,8% 7,4 11,5 11,4
    Vervoer (139, 140, 315, 328) 0,4% 0,4% 0,4% 0,3 0,2 0,2
    Verzekeringen, banken (306-310) 0,6% 1,1% 1,1% 0,4 0,5 0,4
    Handel, distributie (201,202,211, 311,312) 0,1% 0,2% 0,2% 0,1 0,1 0,1
    Andere tertiair 0,2% 0,4% 0,4% 0,1 0,2 0,1
    Totaal tertiair 0,4% 0,7% 0,7% 0,2 0,3 0,2
  Totaal profit 1,4% 2,5% 2,6% 0,9 1,0 1,0
2. Non-Profit            
  Gezondheidsdiensten (305) 3,0% 2,7% 2,7% 1,9 1,1 1,0
  Opvoeding + huisvesting Vl. gem (319.01) 3,2% 2,7% 2,5% 2,0 1,1 1,0
  Opvoeding + huisvesting Fr. gem (319.02) 2,3% 2,4% 2,1% 1,4 1,0 0,8
  Gezins- en bejaardenhulp (318) 2,6% 2,8% 2,8% 1,6 1,1 1,1
  Socio-cultureel (329) 0,3% 0,5% 0,6% 0,2 0,2 0,2
  Totaal Non-Profit 2,4% 2,3% 2,3% 1,5 1,0 0,9
3. Beschutte werkplaats (327) 2,6% 4,2% 5,2% 1,7 1,7 2,0
Algemeen totaal 1,6% 2,5% 2,6% 1,0 1,0 1,0