BuG 199 – Bericht uit het Gewisse – 11 oktober 2013

BuG 199  on-line                        Printversie (6p)

Aantal inwoners en bevolkingsdynamiek in elke gemeente 1989-2012
Eén tabel met aantallen, % en grafische voorstelling:
Loop gemeenten 1989-2012 (15 MB)

10.099.544+62.709 wachtregister asiel =11.162.263 reguliere inwoners op 01/01/2013.
 38.612 Belgwordingen in 2012 volgens AD SEI, het hoogste aantal sinds 2002 en
een unieke gemeentegrafiek met cumul natuurlijk-, migratie- en verhuissaldo
+ details loop bevolking voor alle in- en uitgaande bevolkingsbewegingen.


Tabel
Loop gemeenten 1989-2012
Bron AD SEI: 2010-2011, 2012     

 
Vooraf 1. Formidable: voor wie z'n geest eens uit de plooi wil leggen of het WE ontspannen tegemoetgaan: Filip I en Stromae, elk met Formidable in Brussel (vergeet niet het volledige scherm op te zetten).

Vooraf 2. Nog nooit zoveel eenmanszaken bij startende ondernemingen zegt Eric Van den Broele van Graydon op 11/10/2013. Dus niet alleen vermindering ondernemingen door monopolievorming zoals wij veronderstelden maar ook door werknemers/managers die zich als zelfstandigen onderschikken aan hun baas om nog aan de bak te komen, dus opnieuw een opstoot van schijnzelfstandigen, die gedeeltelijk de groei van het aantal zelfstandigen kan verklaren. En volgens hem zou pas tegen 2015 het aantal ondernemingen, zeg maar het aantal zelfstandige vennoten/bestuurders verminderen. We zullen ze op ons lijstje zetten om die vermindering dan nog eens te bekijken. En kan Van Eetvelt dat misschien eens uitklaren in plaats van alsmaar te wenen om zoveel niet-erkenning?

Vooraf 3. Een campagne in het onderwijs voor spoorberoepen, zoals vijftien jaar geleden voor verpleegkunde- en zorg, zie: De ruggengraat van de NMBS is gebroken.

Vooraf 4. Even de Nieuwsbrief Terugkeer van Vluchtelingenwerk Vlaanderen onder de aandacht brengen, waardevol en interessant. Abonneren of bij vragen: terugkeer@vluchtelingenwerk.be


De bevolkingsevolutie in alle Belgische gemeenten tussen 1989 en 2012,

De AD SEI is bezig haar achterstand in te halen wat bevolkingsstatistiek betreft. De loop van de bevolking in 2012 per gemeente en de bevolkingssituatie in de gemeente op 01/01/2013, dan is het hoogdag voor de demografen en statistici, of alleszins voor ons toch. Ook al is er geen opsplitsing tussen vreemdelingen en Belgen, die maar tot 2009 beschikbaar zijn en al volledig verwerkt in BuG 171, toch kunnen we nu een update maken van de bevolkingsgegevens in elke gemeente van 1989 tot 2012. Dat is een unieke tijdsreeks omdat ze een beeld geeft van geboorten, overlijdens, migratie, asielerkenning, ambtelijke schrapping (van méér dan de Syriestrijders alleen), verhuis binnen België en statistische aanpassing. Voor 2011 en 2012 worden ook de gegevens toegevoegd van het wachtregister asiel zoals door ons is afgeleid op basis van de rijksregistergegevens.

Door een druk op de knop op je computer verschijnt deze tijdsreeks in de tabel Loop gemeenten 1989-2012, met daarbij onmiddellijk op hetzelfde blad de grafische voorstellingen van de belangrijkste saldi in je gemeente: natuurlijk saldo, migratiesaldo en verhuissaldo.

Als hommage aan Wannes Van de Velde met de voor hem toepasselijke song De brug van Willebroek - ook gedraaid als slotlied na het uurtje topradio, dinsdag 8/10/2013 met Lucas Van den Eynde op Radio over Wannes Van de Velde - halen we deze gemeente even naar voor omdat zij op de drie punten positief scoren, dwz hoog natuurlijk saldo, hoge migratie én hoog verhuissaldo naar de gemeente. Willebroek is blijkbaar de place to be, om geboren te worden, naar te migreren en naar te verhuizen. Zo iets als vele gemeenten in Wallonië, zoals blijkt.

Grafieken: Loop gemeenten 1989-2012

Ter illustratie hieronder de drie grafieken voor Willebroek, die automatisch aangemaakt worden na de eenvoudige selectie van je gemeente. Na de belangrijkste saldi, in de 2de grafiek het beeld van de dynamiek waarmee de bevolking vermeerdert. Dat is voor een gemeente en haar bevolking het belangrijkste natuurlijk want wie weg is is weg. Er wordt in de 2de grafiek dus geen rekening gehouden met de uitgaande migratie, overlijdens, ambtelijke schrapping. Met verhuis wordt ook geen rekening gehouden omdat er een tijdsbreuk is in de statistische verwerking door AD SEI van het bovengemeentelijke niveau voor de jaren 2011 en 2012. Maar langs het verhuissaldo in de eerste grafiek wordt een accuraat beeld geschetst voor elke gemeente. De 2de grafiek geeft de cijfers per jaar weer, en geen cumul zoals in de 1ste grafiek.

In de derde grafiek wordt het aantal gecumuleerde Belgwordingen sinds 1989 in verhouding gezet tot de rest van de Belgische bevolking. Op Belgisch niveau worden er sinds 1989 in 2012, o ramp, 766.254 nieuwe Belgen geteld, naast de 10.333.330 andere Belgen en vreemdelingen. Hierin zijn dus de Belgwordingen voor 1989 niet begrepen. Moet het nu lukken dat er sinds 2002 nog nooit zo veel Belgwordingen zijn geweest dan in 2012. Maar onze tijd komt nog zeggen de Franckens, Van Cauters en Lanjris, dan zal het gedaan zijn met de volle democratische rechten uit te oefenen voor vreemdelingen die dit wensen in dit land. Eerst zien en dan wachten op de nieuwe Belgen die hoogstens een paar jaar vertraging zullen kennen. Maar eerst dus de open poort van Willebroek, waar ook een redelijk aantal inwoners Belg zijn geworden (zie 3de grafiek).
  

Willebroek

Willebroek

Willebroek


We hebben nog nooit zoveel plezier gehad om het eerste grafiekje te bekijken van een toevallige selectie van gemeenten. Het hoge natuurlijke saldo van Bastogne en een groot aantal Waalse gemeenten bv. Evenals het hoge verhuissaldo van Wallonië waar blijkbaar hopen Belgen, ook over de gewestgrenzen heen, naar verhuizen. Gaat het al om de Vlaanderenvlucht, voor de N-VA misschien vaandelvlucht.

Dus nog een beeld van Bastogne, afkalvend verhuissaldo maar piekend  natuurlijk saldo, en hoe kon het anders, Mechelen.
 

Bastogne

Mechelen


En ja, de alsmaar aanhoudende stadsvlucht uit Mechelen, gecompenseerd door een hoog en stijgend natuurlijk saldo en een gelijklopend zich verder doorzettende migratie. Gelukkig dat er nog Marokkanen wonen en bijkomen in Mechelen. Mechelen is daarbij de afgezwakte vorm van het stedelijke fenomeen waarbij een negatief verhuissaldo samengaat met een hogere migratie, zoals in Antwerpen, en ook de Brusselse gemeenten. Antwerpen, Brussel en ook Mechelen zaaien hun bevolking uit, alhoewel in Antwerpen weinig zaadjes geplant worden gezien het erg lage natuurlijke saldo, dat pas sinds 2003 groeiende is, drie jaar nadat de migratie in een versnelling gekomen is. Maar daar speelt allicht ook het constante hoge niveau van overlijden van de de oude Vlaamse Antwerpenaar mee.
 

AntwerpenHet is dus echt de moeite om de demografische dynamiek in de gemeenten te exploreren, nog twee om het af te leren (of te illustreren): Aalst en Denderleeuw:

            Aalst
 
Denderleeuw


In Denderleeuw in 2003 en in Aalst in 2007 schiet het verhuissaldo als een pijl de lucht in. In Denderleeuw laat de binnenlandse verhuis de migratie en het dalend natuurlijk saldo ver achter zich. In Aalst is het vooral de migratie die het negatief natuurlijk saldo (meer overlijdens dan geboorten) heeft gecompenseerd. En nu komen de Brusselaars, inbegrepen een goed aantal zwarte Brusselaars naar Aalst, waar gaat dat eindigen, in het carnaval natuurlijk.

Tabel: Loop gemeenten 1989-2012

In de centrale (en zware, 15 MB) tabel zijn alle gegevens voor alle gemeenten samengebracht, dwz 930.420 cellen in de exceltabel. Maar het gebruik is erg simpel: enkel in de kolom met de gemeentenaam langs het pijltje bovenaan, de gemeente selecteren en klaar is Kees. De tabel is zo bewaard dat de grafieken zichtbaar zijn want de kolommen met de referentiegegevens moeten open zijn, dwz het +je Evolutie-grafieken bovenaan rechts moet geopend zijn en alle onderliggende +jes. Voor het detail van de gegevens met de loop, dwz de dynamiek van de bevolking in haar verschillende onderdelen, het plusje linksboven Bevolking 31/12 openen en verder andere +jes voor een groter detail.

We geven hier voor Sint-Jans-Molenbeek de tabelhoofding en enkele gegevens:
 

Jaar Nis code Langs pijltje de keuze maken van je gemeente, arr., prov., gewest  of rijk Bevolking 01/01 Natuurl. saldo Verhuis-saldo Migratie saldo Evolutie bevolking Statist. Evolutie bevolking
1989 21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 68.551 317 -91 140 366 -13 353
1990 21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 68.904 373 -624 372 121 0 121
1991 21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 69.025 314 -441 -806 -933 -99 -1.032
1992 21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 67.993 545 -557 617 605 21 626
1993 21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 68.619 477 -1.237 401 -359 -117 -476
1994 21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 68.143 401 -481 450 370 -107 263
1995 21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 68.406 339 -504 364 199 -92 107
1996 21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 68.513 375 -585 595 385 14 399
1997 21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 68.912 449 -381 361 429 39 468
1998 21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 69.380 397 -442 803 758 -63 695
1999 21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 70.075 545 -354 1.032 1.223 -79 1.144
2000 21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 71.219 571 -427 1.035 1.179 -18 1.161
2001 21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 72.380 690 -828 2.358 2.220 62 2.282
2002 21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 74.662 607 -1.365 2.129 1.371 144 1.515
2003 21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 76.177 735 -623 1.718 1.830 80 1.910
2004 21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 78.087 823 -1.642 1.178 359 74 433
2005 21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 78.520 876 -1.350 1.708 1.234 123 1.357
2006 21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 79.877 955 -1.051 1.767 1.671 84 1.755
2007 21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 81.632 957 -1.243 2.189 1.903 139 2.042
2008 21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 83.674 1.167 -1.213 2.327 2.281 -220 2.061
2009 21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 85.735 1.128 -1.358 2.700 2.470 -24 2.446
2010 21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 88.181 1.165 -1.024 2.902 3.043 509 3.552
2011 21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 91.733 1.168 -1.586 2.575 2.157 3 2.160
2012 21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 93.893 1.112 -2.003 1.614 723 37 760


De bevolkingsstijging in Molenbeek is in 2012 fors verminderd. Door verder in detail te kijken ziet men dat het migratiesaldo met 766 is verminderd en ook het negatief verhuissaldo, 467 hoger dan in 2011, en ook 88 minder erkende asielzoekers die zich in Molenbeek gevestigd hebben. Molenbeek illustreert ook dat het belangrijker is te kijken naar de effectieve instroom dan naar de saldi.

Inwoners in België en haar gemeenten, asielzoekers inbegrepen.

Volgens de Europese wetgeving dienen asielvragers inbegrepen te worden in de bevolkingsoverzichten. Omdat hieraan niet tegemoetgekomen wordt gaan we voort op afgeleide gegevens voor 1011 en 2012 om het bevolkingsoverzicht te vervolledigen, zie BuG 182. We geven hieronder het overzicht voor Antwerpen omdat zij een goed deel van het asielverblijf in het wachtregister torsen. We voegen er ook de gegevens aan toe die als basis dienden voor de gecumuleerd overzicht van het natuurlijk, het migratie en vooral ook het verhuissaldo, toch wel indrukwekkend. Maar goed dat er migratie was de laatste decennia in Antwerpen, maar ook nog het laatste decennium om  Antwerpen als levende stad op de kaart te houden. Met het natuurlijk saldo alleen, waarin ook een aandeel met migratieachtergrond, had men het niet geklaard.
 

Jaar Nis code Langs pijltje de keuze maken van je gem. eente, arr., prov., gewest  of rijk Bevolking 01/01 Bevolking 31/12 Asielre-gister Totaal regu-liere bevolk. Cumul Nat.-Saldo Cumul-Migr. Saldo Cumul ver-huissaldo
1989 11002 ANTWERPEN 473.082 470.349     -244 1.084 -4.001
1990 11002 ANTWERPEN 470.349 467.875     -170 2.730 -8.103
1991 11002 ANTWERPEN 467.875 465.783     353 3.685 -11.572
1992 11002 ANTWERPEN 465.783 465.102     658 6.689 -15.526
1993 11002 ANTWERPEN 465.102 462.880     607 8.645 -19.657
1994 11002 ANTWERPEN 462.880 459.072     694 9.115 -23.820
1995 11002 ANTWERPEN 459.072 455.852     596 11.145 -28.091
1996 11002 ANTWERPEN 455.852 453.030     558 12.069 -31.892
1997 11002 ANTWERPEN 453.030 449.745     778 12.182 -35.610
1998 11002 ANTWERPEN 449.745 447.632     835 13.278 -38.753
1999 11002 ANTWERPEN 447.632 446.525     817 15.098 -41.518
2000 11002 ANTWERPEN 446.525 445.570     922 15.723 -43.535
2001 11002 ANTWERPEN 445.570 448.709     1.184 20.250 -44.991
2002 11002 ANTWERPEN 448.709 452.474     1.330 25.787 -46.754
2003 11002 ANTWERPEN 452.474 455.148     1.776 30.279 -49.404
2004 11002 ANTWERPEN 455.148 457.749     3.070 34.461 -52.400
2005 11002 ANTWERPEN 457.749 461.496     4.421 40.857 -56.488
2006 11002 ANTWERPEN 461.496 466.203     6.052 47.461 -60.175
2007 11002 ANTWERPEN 466.203 472.071     7.882 54.924 -64.213
2008 11002 ANTWERPEN 472.071 477.936     10.225 62.893 -68.021
2009 11002 ANTWERPEN 477.936 483.505     12.636 69.000 -70.917
2010 11002 ANTWERPEN 483.505 493.517     15.430 78.425 -73.832
2011 11002 ANTWERPEN 493.517 502.604 6.552 509.156 18.378 87.645 -76.511
2012 11002 ANTWERPEN 502.604 507.911 5.857 513.768 21.437 93.883 -80.521

 
Het is WE voor iedereen, dus zullen we het hier maar bij houden, anders verbrodden we het plezier om zelf de boeiende wereld van de bevolkingsdynamiek in de Belgische gemeenten te ontdekken. En met Formidable van Filip I op de achtergrond kan het WE echt niet meer stuk.
   

BuG 198  on-line  Printversie (11p)
 
Tabel Loop gemeenten 1989-2012


Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552
www.npdata.be